Basın

Bizim İşimiz Siyaset Değil Sendika

Bırakalım Siyaseti Siyasetçiler Yapsın

Bizler Sendikacılık Yapmak İçin Bu Yola Çıktık

( TÜM – TOÇ – SEN )

TÜM TARIM ve ORMAN ÇALIŞANLARI SENDİKASI

Saygıdeğer Tüm Tarım ve Orman Çalışanları Arkadaşlarım

 • Tüm Tarım ve Orman Çalışanları Sendikası Çankaya / Ankara merkezli olarak kurulmuştur. Yüce Rabbimizin izni ve siz değerli memur arkadaşlarımızın teveccühü ile TÜM-TOÇ-SEN güçlenecek hak arama mücadelesinde azimle istenilen hedeflere ulaşacaktır.
 • Günümüzde sendikalar, sendikacılığı bırakıp siyasetle uğraşır hale gelmişler. Kıymetli üyelerinin verdiği gücü üyelerinin sorunlarını cözmek yerine hak aramada kullanmak yerine kendilerine istikbal elde etmek maksadıyla kullanır olmuşlar. Bu sebeple memur arkadaşlarımızın sorunları birikmiş, ekonomik olarak sıkıntıya düşmüş, alması gereken haklı ücret artışlarını alamamış, adaletsiz ve liyakatsiz görevlendirmeler artmıştır.
 • TÜM-TOÇ-SEN olarak bizler siyaset yapmak için değil, sendikacılık yapmak için varız ve var olacağız. Bırakalım siyaseti siyasetçiler yapsın. Bizler sendikacılık yapacağız. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kırsal Kalkınmayı Desteklema Kurumu, Et ve Süt Ürünleri ve Atatürk Orman Çiftliği tüm memur arkadaşlarımızın birikmiş olan sorunlarını hakkaniyet ışığı altında çözmek için mücadele edeceğiz.

O Halde TÜM-TOÇ-SEN Neyin Mücadelesini Vermektedir?

 • 1 – Tüm Tarım ve Orman çalışanlarının saygınlığını ve itibarının geri kazanılması.
 • 2 – Tüm Tarım ve Orman çalışanlarını siyasetin ve yetkili sendikanın kanun dışı etki ve baskısından kurtarmak.
 • 3 – Tarım ve Orman hizmetleri iş kolunda çalışanlar ile ilgili yapılan görevlendirmelerde liyakatin belirleyici bir etken olmasını sağlamak.
 • 4 – Personelin hakları ve çalışma şartları konusunda kendi emsalleri içerisinde eşit iş ve eşit ücret haklarının kazanımını sağlamak.
 • 5 – Tüm Tarım ve Orman idaresine yıllarca emek vermiş arkadaşların özlük haklarında ve ek ödemelerin emeklilikte maaşlarına yansıtılmasında müacedele etmek ve belirgin bir artış sağlamak.
 • 6 – Kamuda çalışan tüm arkadaşların işçi, memur, gecici işçi ve sözleşmeli memur ayrımı olmadan kamu çalışanı statüsünde adı altında görev yapması, ücret, tazminat, emeklilik ücreti ve emeklilik tazminatı adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasının sağlanması.
 • 7 – Siyaseti haksız yere kullanan, siyasetin ve siyasetçinin oyuncağı olmuş mevcut yetkili sendika ve diğerleri tarafından kurulan korku imparatorluğunun ortadan kaldırılmasının sağlanması.
 • 8 – Orman Muhafaza Memuru arkadaşların üzerinde oynanan rotasyon ve yıpranma hakkı ile ilgili tiyatroya son verilmesinin sağlanması.
 • 9 -Devletin çalışanları arasında ödenen yaklaşık 38 çeşit ücret kaleminin ve bu adaletsizliğinin ortadan kaldırılması.
 • 10 – 3600 ek göstergenin sadece belirli bir sınıfa veya belirli bir zümreye değil tüm kamu çalışanlara eşit miktarlarda iyileştirmenin sağlanması.
 • 11 – Kurumlar arası ücret farklılıklarının ortadan kaldırılmasının sağlanması.
 • 12 – Devletin kadrolu işleri ile 657 sayılı kanuna tabi devlet memurlarının arasında bulunan emekli aylığı bağlanma farkı ile emekli olduğunda kıdem tazminatı farklarının ortadan kaldırılması.
 • 13 – Genel İdari Hizmetler sınıfında çalışan memur arkadaşlarının görev ve unvan farklılıklarının yeniden tanımlanmasının sağlanması.
 • 14 – Yedi ay boyunca verilen Yangın Fazla Mesailerinin oniki aya çıkartılmasının sağlanması.
 • 15 – Bölge İdare Mahkemelerinin bulunduğu her ilde gerektiğinde bir avukatla anlaşarak üye arkadaşlarımızın hukuk danışmanlığını yapmak ve idare mahkemelerinde süren davalarının daha hızlı ve yerinde ilgilenilmesinin sağlanması.
 • 16 – Döner Sermayesinin bulunduğu Genel Müdürlüklerde döner sermayaden pay alınması ile ilgili mücadele etmek ve bu gelirden çalışanların hak kazanmasının sağlanması.
 • 17 – Tarım ve Hizmet Kolunda çalışanlarının iyi ve kötü günlerinde her daim yanlarında bulunmak.

Hiçbir siyası görüşün yanında ya da karşısında olmadan, hepsine eşit mesafede durarak sendikacılık yapmayı ilke edinmiş olan (Tüm-Toç-Sen) Tarım ve Orman Çalışanları Sendikasında buluşalım.