Akıldan, İlimden ve Liyakattan Gayrısı Abesle İştigal

   Günümüzün dünden aydın olması kimin temennisi, kimin arzusu, kimin hedefi değil ki…

   Hedefler, amaca uygun yürünen yolla gerçeğe dönüşür. Amaca uygun olmayan akıldışı ve günümüz şartlarına uygun olmayan yöntemlerle yürünen yolda hedef denen şey hayalperestlik en iyi ifadesiyle ütopya olur.  

   Gelişmiş toplumları inceleyip gıpta ederken karşımıza çıkan ilk şeylerin; Liyakat, Eşitlik, Adalet ve esnetilmeyen kişiye göre değişmeyen kuralların tarif edildiği kanunlar olduğunu görürüz.

   Senden, benden, şucu, bucu gibi kavramları toplum hafızamızdan silemeyip, emanet mercileri olan makamları hak eden işini layıkıyla yapanlara yani liyakat sahibi kişilere teslim etmediğimiz her an toplum vicdanını ve geleceğini baltalama ve hatta imha etme eyleminin parçası olmaya devam edeceğiz. Buna izin vermeyeceğiz. Hakkın, Hukukun ve Adaletin yanında olarak Tarım ve Orman Hizmet kolunda TÜM-TOÇ-SEN olarak mücadele edeceğiz. 

   Gıpta eden olmaktan kurtulup, gıpta edilen olmak istiyorsak; kamu çalışanlarının  çalışma koşullarını gelişmiş ülkelerdeki evrensel normlara uygun şartları sağlamak hatta yapabiliyorsak daha da ileri seviyelere taşımak zorundayız. Sendikaların bir görevi de bu değil midir? 

    Kaynaklar ancak rantabl kullanılırsa değer taşırlar. Bu kaynaklar ister ekonomik nitelikli kaynaklar olsun, ister ülke nüfusunu teşkil eden insan kaynağı olsun her bir değeri her bir kaynağı kıymetlendirmeli ve kendi bünyesinde olması gereken noktada kullanmak mecburiyetindeyiz. 

     Gayemiz Vatan, Millet ve Bayraktır. Vatanın bütünlüğü, Türk Milletinin varlığıdır.        Ülkemizin kuruluş felsefesi olan Cumhuriyet, o efsaneyi yazan Mustafa Kemal ATATÜRK ve yol arkadaşlarının aydınlattığı yoldan yürümeye devam edeceğiz. Milli Şairimiz Mehmet Akif ERSOY’ un “Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak.” sözü bize her şeyi kısaca özetlemektedir aslında.

       BİZ; üreten, eğiten ve eğitilen, yasa ve kurallara uyan, hukukun üstünlüğüne inanan, ötekileştirmeyen, dik duran, Ülkenin kalkınması için çalışan, geleceğe güvenle bakabilen  Mutlu ve Umutlu Kamu Çalışanlarının sesiyiz.

        Bu düşüncelerle yola çıkan sendikamız, ne bir siyasi partinin sempatizanı ne de muhalifi olmayacaktır. Biz şahıs olarak mutlaka bir siyasi düşünceye sahip kişileriz; hiç bir oluşumun ne ön bahçesiyiz, ne de arka bahçesiyiz. Bizler Tarım ve Orman hizmet kolunda liyakat ve adaleti ilke edinmiş, kamu çalışanlarının hak ve hukukunu, menfaatini kollamak kandırmayan, ötekileştirmeyen, her türlü adaletsizliğe dur demek için buradayız.