TÜM TOÇ-SEN Tüm Tarım ve Orman Çalışanları Sendikası Genel Merkezi Kongre İlanı

TÜM – TOÇ – SEN

Tüm Tarım ve Orman Çalışanları Sendikası

GENEL MERKEZİ

KONGRE İLANI

                                                                                                                                    22/10/2020                  

Tarım ve Orman Çalışanları Sendikası (Tüm-Toç-Sen) Genel Merkezi 1. Olağan Genel Kurulu yapılacaktır.

Sendikamız Genel Merkezi 1. Olağan Genel Kurulunun 14 Kasım 2020 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Aytuna Apartmanı No:47/4 Maltepe / ANKARA adresinde 10:00 – 17:00 saatleri arasında aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması ve zorunlu organların seçiminin yapılması için toplanmasına, şayet anılan tarihte belirtilen saatte çoğunluk sağlanamazsa 15 Kasım 2020 tarihinde ve çoğunluk aranmaksızın aynı yerde, aynı saatte ve aynı gündemle toplanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 Abdülkadir TÜFEKÇİ

Genel Başkan 

GÜNDEM                                         :

1 – Yoklama ve Açılış

2 – Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3 – Divan Oluşturulması

4 – Genel Başkanın Açılış Konuşması

5 – Protokol Konuşmaları

6 – Tüzük Tadilat Komisyonun Oluşturulması

7 – Yönetim Kuruluna Verilecek Yetki Maddelerinin Görüşülmesi ve Konfederasyona Bağlanması

8 – Tüzük Tadilatının Görüşülerek Karara Bağlanması

9 – Zorunlu Organların ve Üst Kurul Delegelerinin Seçimi

10 – Dilek ve Temenniler